ඇවිදින්න යං! Travel එච්චර ගණන් නෑ!

    මචං අපි ගොඩාක් ට්‍රිප් ගියා. හැබැයි වැඩි හරියක් ගියේ කටින්. කාලෙකට වතාවක් සෙට් වෙන කට්ටිය එකතු කරගෙන, ඔක්කොටම නිවාඩු හම්බෙන වෙලාවක් බලලා, යන්න තැන් හොයලා ඔක්කොම කැමැති කරවගෙන යන්න හදන එක ගොඩක් වෙලාවට ලොවෙත් සිද්ධ වෙන්නේ නැති වැඩක්. … Continue reading